Despre LICOM

Program de studii universitare de masterat în domeniul Filologie, în limba engleză
Limbi moderne și comunicare în afaceri internaționale

Obiective

Să dezvolte cunoștințele și abilitățile participanților în ceea ce privește:

  • comunicarea profesională de afaceri în mai multe limbi străine;
  • multilingvismul și multiculturalismul în relațiile economice internaționale;
  • medierea culturală și lingvistică, asistența în negocieri, traducerea și interpretarea în contexte economice și diplomatice internaționale;
  • gândirea strategică în luarea deciziilor privind organizarea și promovarea afacerilor de succes;
  • cercetarea științifică avansată.

LICOM se adresează

absolvenților de programe universitare de studii de licență în Limbi moderne aplicate, Limbi și literaturi străine, Științe ale comunicării, precum și Științe economice, care doresc să-și aprofundeze cunoștințele și abilitățile practice în comunicarea în mediul international de afaceri, limbi străine și relații internaționale.

Corpul profesoral

Disciplinele sunt predate de o echipă interdisciplinară de cadre didactice de la Facultatea de Relații Economice Internaționale – Departamentul de Limbi moderne și comunicare în afaceri și Departamentul de Relații Economice Internaționale.

ro_RO