A place where everyone joins together.

Program de studii universitare de masterat în domeniul Filologie, în limba engleză

Limbi moderne și comunicare în afaceri internaționale


Misiunea programului de Master LICOM, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, este formarea de specialiști în domeniul comunicării și multilingvismului care să aibă cunoștințe solide din domeniul ştiinţelor economice (economie și afaceri internaționale). Programul de studii este acreditat ARACIS din noiembrie 2022. Detalii, aici.

Obiective


• comunicarea profesională de afaceri în mai multe limbi străine;
• multilingvismul și multiculturalismul în relațiile economice internaționale;
• medierea culturală și lingvistică, asistența în negocieri, traducerea și interpretarea în contexte economice și diplomatice internaționale;
• gândirea strategică în luarea deciziilor privind organizarea și promovarea afacerilor de succes;
• cercetarea științifică avansată.

Programul se adresează

absolvenților de programe universitare de studii de licență în Limbi moderne aplicate, Limbi și literaturi străine, Științe ale comunicării, precum și Științe economice, care doresc să-și aprofundeze cunoștințele și abilitățile practice în comunicarea în mediul international de afaceri, limbi străine și relații internaționale.

Corpul profesoral

Disciplinele sunt predate de o echipă interdisciplinară de cadre didactice de la Facultatea de Relații Economice Internaționale – Departamentul de Limbi moderne și comunicare în afaceri și Departamentul de Relații Economice Internaționale.

Admitere 2024

  • 25 de locuri la buget + 35 de locuri la taxă = 60 de locuri propuse a fi scoase la concurs
  • Test/certificat de competență lingvistică la limba engleză + test de specialitate în limba engleză 40% + Media examenului de licență 60%
  • Bibliografia pentru testul de specialitate în limba engleză se regăsește în Anexa 3 din Metodologia de admitere la masterat 2024
ADMITERE IULIE / ADMISSION JULY 2024
CURRICULUM

Cursuri și seminare


Planul de învățământ conține discipline predate în limba engleză despre comunicare organizațională în varii contexte profesionale multilingve, cultură și civilizație în contextul relațiilor internaționale, traducere și interpretariat într-un mediu de lucru internațional, relații economice internaționale, diplomație economică și culturală, limbaje specializate în limba engleză (obligatoriu), și limbaje specializate în limba franceză sau germană (la alegerea studentului).

Planul de învățământ

Primul an de studii de masterat

Limbi străine în context profesional – engleză

Limbi străine în context profesional – franceză sau germană

Relații internaționale în economia digitală

Cultură și civilizație în contextul relațiilor internaționale

Comunicare de afaceri online

Cultură și comunicare organizațională

Al doilea an de studii de masterat

Teoria și practica traducerii

Diplomație economică și culturală

Teoria și practica interpretării

Etică și integritate academică

Seminar științific

Practică de specialitate

MULTIPLE OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ PENTRU ABSOLVENȚI

Perspective de carieră

• Interpret relații diplomatice;
• Traducător, interpret, terminolog, revizor lingvist;
• Specialiști în relații publice: mediator, specialist protocol și ceremonial, organizator protocol, organizator eveniment, expert relații externe;
• Jurnaliști și alți specialiști media: redactor de conținut, redactor de știri.


FACEBOOK – https://www.facebook.com/LICOM.ASE/

ro_RO